Thursday, May 3, 2012

KENALI JENIS-JENIS ALKOHOL
Alkohol boleh wujud dalam pelbagai jenis dan sumber. Setiap satu mempunyai hukum yang berbeza-beza berdasarkan sumber dan jenisnya. Berikut merupakan contoh-contoh alkohol daripada pelbagai sumber serta hukum penggunaannya keatas umat islam.

1) ARAK
Hukum: 1) Najis (Jumhur)  2) Tidak Najis (Al-Shaukani dan Rajih)  3)Najis maknawi, bukan ‘aini (Syed Sabiq dalam kitab Fiqh Al-Sunnah)

2) ALKOHOL YANG DIHASILKAN DALAM PEMBUATAN MAKANAN (BUKAN UNTUK DIMINUM) eg. TAPAI
Hukum: Tidak najis (Ijmak)


3) ALKOHOL DALAM ARAK
Hukum: Najis & haram diminum. Wajib dibasuh. (Jumhur)
Contoh: Alkohol dalam semua jenis arak

4) ALKOHOL DIHASILKAN BUKAN UNTUK MEMBUAT ARAK
Hukum: Tidak najis tetapi haram diminum kerana beracun dan memabukkan (Jumhur)

5) ALKOHOL BUKAN HASIL FERMENTASI
Hukum: Tidak najis. Haram diminum kerana beracun. (Jumhur)
Contoh: Alkohol daripada proses kimia (bukan daripada buah-buahan bergula). Bahan cucian/perubatan.

6) FERMENTED ETHANOL
Hukum: Tidak najis kerana diproses untuk mengeluarkan etanol & bukannya untuk pembuatan arak.
Haram diminum kerana memabukkan. (Jumhur dan JK Fatwa Kebangsaan Malaysia)
Contoh: Etanol ‘gred makanan’ yang dihasilkan dalam industri.

7) FERMENTED WINE (Arak) DARI JUS BUAH DAN PENULINAN ALKOHOL DARI BUAH UNTUK MENGHASILKAN ARAK.
Hukum: Najis & haram diminum kerana ia terhasil daripada proses menghasilkan arak. (Jumhur)
           : Al-Shaukani – tidak najis kerana tiada nas yang jelas mengatakan najis.

8) ARAK YANG DIUSIK ATAU DIUBAH MENJADI CUKA:
Hukum: Najis & haram (Halal jika berubah menjadi cuka secara semulajadi ~hadis)

9) MINUMAN YANG DISULINGKAN ALKOHOL DARIPADANYA. (JIKA MENGGUNAKAN KAEDAH YANG SAMA DENGAN PEMBUATAN ARAK)
Hukum: Najis & haram. (Shafi’iah)
Contoh: Minuman buah-buahan 0% alkohol yang menggunakan kaedah pemeraman seperti arak. 


Nota kaki:
i) Rajih ialah pendapat yang kuat antara beberapa pendapat. (daripada kesimpulan Dr. Abu Sari' Abdul Hadi.
ii) Jumhur ialah pendapat golongan ramai ulama yang menyepakati sesuatu hukum
iii) Ijmak ialah kesepakatan pendapat ulama' yang berijtihad tentang sesuatu hukum.